СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

В цените са включени всички държавни такси.
Нотариалните такси се заплащат от клиента. 

Месечнa такса /цените са без ДДС/ при сключен договор за дългосрочно счетоводно обслужване за:

Фирми, работещи в сферата на услугите, нерегистрирани по ЗДДС:

 • До 20 документа* месечно – 50 лв.
 • 21-40 документа месечно – 70 лв.
 • 41-80 документа месечно – 100 лв.
 • 81-120 документа месечно – 140 лв.
 • над 121 документа месечно – мин. 180 лв.

Фирми, работещи в сферата на услугите, регистрирани по ЗДДС:

 • до 20 документа месечно – 100 лв.
 • 21-40 документа месечно – 140 лв.
 • 41-80 документа месечно – 200 лв.
 • 81-120 документа месечно – 250 лв.
 • над 121 документа месечно – мин. 340 лв.

Фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги, нерегистрирани по ЗДДС:

 • до 20 документа месечно – 60 лв.
 • 21-40 документа месечно – 80 лв.
 • 41-80 документа месечно – 100 лв.
 • 81-120 документа месечно – 140 лв.
 • над 121 документа месечно – мин. 190 лв.

Фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги, регистрирани по ЗДДС:

 • до 20 документа месечно – 120 лв.
 • 21 до 40 документа месечно – 160 лв.
 • 41-80 документа месечно – 220 лв.
 • 81-120 документа месечно – 290 лв.
 • над 121 документа месечно – мин. 390 лв.

Фирми, занимаващи се с производство или строителство нерегистрирани по ЗДДС:

 • до 20 документа месечно – 80 лв.
 • 21-40 документа месечно – 100 лв.
 • 41-80 документа месечно – 120 лв.
 • 81-120 документа месечно – 160 лв.
 • над 121 документа месечно – мин. 210 лв.

Фирми, занимаващи се с производство или строителство регистрирани по ЗДДС:

 • до 20 документа месечно – 140 лв.
 • 21-40 документа месечно – 180 лв.
 • 41-80 документа месечно – 240 лв.
 • 81-120 документа месечно – 330 лв.
 • над 121 документа месечно – мин. 440 лв.

Таксата за обработка на заплати и осигуровки за персонала** се начислява допълнително както следва:

 • За 1 човек – 10 лв
 • За 2 човека – 20 лв.
 • За 3 до 5 човека – 50 лв.
 • За 5 до 10 човека – 100 лв.
 • За 10 до 20 човека – 250 лв.
 • Над 20 човека – по договаряне

Допълнителни такси в рамките на абонаментното счетоводно обслужване:

 • Публикуване на Годишен финансов отчет в Търговски регистър – 80 лв. (с включена държавна такса).
 • Междинни счетоводни отчети като баланс, ОПР и ОПП – 30% от едномесечната такса

*“Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици. Може да бъде фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ!

 **”Персонал” е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване!

Такси за еднократни счетоводни услуги за фирми без абонамент

Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне на годишен финансов отчет за фирми и подаване на декларация:

 • до 50 документа годишно – 120 лв.
 • 51-100 документа годишно – 220 лв.
 • над 101 документа годишно: по договаряне

 Такси за съставяне на данъчни декларации на физически лица:

 • Физически лица – 25 лв. на приложение.
 • Еднолични търговци – доходи само като ЕТ – включено в цената на годишното приключване, за други доходи – по 25 лв. на приложение.
 • Самоосигуряващи се лица – Изготвяне на годишна декларация образец 6 – 25 лв.

 Годишно приключване на фирми без дейност през годината:

 • Съставяне на нулева данъчна декларация, подготовка на уведомление до НСИ за неосъществяване на стопанска дейност, комплект справки “Годишен финансов отчет” за представяне пред Търговски регистър – 100 лв.

Обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър към Агенция по вписванията:

 • Подготовка на Заявление за вписване Г 2 с всички съпътстващи документи – 60,00 лв.
 • Сканиране на всички документи за подаване по електронен път – 30,00 лв.

 Регистриране на фирми по ЗДДС:

 • доброволна регистрация по избор – 150 лв.
 • задължителна регистрация – 300 лв.

Регистрация на фирми:

Цени за регистрация на:ЕТЕООДООДДЗЗД
* без печат150 лв.290 лв.310 лв.150 лв.
* с печат180 лв.320 лв.340 лв.180 лв.
*  при сключване на абонаментен договор150 лв.290 лв.310 лв.150 лв.

 Изготвяне на отчети към БНБ:

 • Завеждане на кредит под отчет – 50 лв.
 • Изготвяне на тримесечен отчет – 30 лв.

 Подготовка и попълване на формуляри към ТСБ:

 • Изготвяне на месечни/тримесечни справки – 50 лв. за всеки отделен случай./ безплатни за клиенти, които имат сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване/

 Данъчни консултации:

 • 50 лв. на започнат час. (Консултациите са безплатни за клиенти, които имат сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване).

 Други услуги:

 • Изготвяне и подаване на нулеви Справки – декларации по ЗДДС – 20 лв./декларация.
 • Online банкиране за плащания към контрагенти – по договаряне.
 • Online банкиране за плащания към бюджета – включено в цената на абонаментното счетоводно обслужване.